Yaşamın Mucizesi

Yaşamın Mucizesi

Temel olarak, hayatın suda başladığı konusunda hepimiz hem fikiriz. Hayat suda başlamış ise en temel bitkisel yaşam formu olan alg şeklinde başlamış olduğu düşünülebilir. O halde, bu ilk yaşam hücresi hayata dair gerekli tüm kaynakları içermektedir. Örneğin; internet ansiklopedisinden yapacağınız küçük bir araştırma sonucu “Spirulina” adlı mavi-yeşil algin düşük yağ ve kolesterol içeriğine rağmen, tüm esansiyel amino-asitleri (protein yapı taşı), gerekli vitamin ve  germanyum da dahil tüm mineralleri, klorofil ve benzeri yararlı birçok antioksidanı içerdiğini görebilirsiniz. Düşük yağ ve kalori içermesi bir süper besin niteliği kazanmasını sağlar. Dolayısıyla şeker hastalığı, romatizma, kanser ve radyasyona maruz kalma durumu gibi pek çok ciddi sağlık sorununda faydalanabileceğimiz bir besin desteğidir.

Yaptığım araştırmalar doğrultusunda, bu besin maddesinin faydalarının semavi kitaplarca da onaylandığına dair hikmete nail olmam bir hekim olarak edindiğim en önemli bilgilerden biridir. Şöyle ki; hepimiz İsrailoğulları’nın Mısır’dan çıktıklarında Sina çölünde 40 yıl boyunca yaşadığını dini kaynaklardan biliriz. Kuranı kerim Bakara suresi 57. ayette şöyle buyrulmaktadır “ Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin (dedik). Onlar (verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle) bize zulmetmediler, fakat kendilerine zulmediyorlardı.” Bu ayette geçen kudret helvasının ne olduğu hiçbir dini tefsirde yer almaz. Ancak ayette geçen arapça kelimeyi araştırdığımda El-menne

                                                                                                                        الْمَنَّ

olarak geçmektedir.  Kutsal kitablarda ayrıca “ÇıkışMısır'dan Çıkış, Eksodos-exodus bölümünde (Tevrat'ın ikinci kitabında) iki ayette Manna olarak geçer. Ancak 1978 yılında George Sasson ve Rodney Dale tarafında yazılan kitapta, eski İbranice kaynaklara dayandırılan Manna makinesi( manna machine) denen bir araç yardımıyla, cam şişelerde üretilen yosundan pamuk helva şeklinde bir yiyecek elde ettikleri anlatılmıştır. Bu yosunlar 40 yıl boyunca çölde güneş enerjisi yardımıyla bir halkı doyurmaya yetmiştir.
                            

Orta Afrika’da Çad gölü çevresinde yaşayan halk bu kadim bilgiyi günümüzde de kullanmakta ve göldeki yosunlardan benzer bir şekilde besin elde etmektedir. Anti-aging uygulamalarında vücut hücrelerinin gereksinim duydukları temel besinlere kalori yüklemeksizin kavuşturmak üzere ve içerdiği bol antioksidan ve klorofil nedeniyle alkalileştirmek için kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde biyodizel üretiminde spirulina ve benzer algler kullanılmaktadır. Ancak elde edilen yağın kalitesi çok yüksek olduğundan başta omega3 olmak üzere besin kaynağı olarak da faydalanılmaktadır. Alerjik olmadığı için kozmetik ve doğal boya-pigment elde edilmesinde de geniş bir kullanım alanına sahiptir.