HAKKIMDA

HAKKIMDA

Üye Olduğu Dernekler:


Türk Tabibler Birliği

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği ve Vakfı

Türk Rinoloji Derneği

Türkiye Fasiyal Plastik ve Estetik Cerrahisi Derneği

Avrupa Rinoloji Derneği


Katıldığı Toplantı, Kurs ve Kongreler


2014: Dermocosmetic treatments, fine thread contour therapy(iplikle yüz germe setifikası) Siena üniversitesi
2013: Anti-aging medicine world congress, AMWC 
2013: 35. Türk ulusal KBB ve Baş boyun cerrahisi kongresi, vertigo, işitme cihazları, transoral tiroglossal kist ve submandibular gland eksiyonu, komplikasyonlardan korunma yolları, tipplasti, intratimpanik tedaviler, flepli timpanoplasti eğitsel kursları.
2012: IMCAS Paris rhinoplasty, blepharoplasty, botox, fillers, anti-aging

2011: 33. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi – Antalya

2009: Vertigo tedavisinde multidisipliner yaklaşım

2008: Rinoplasti ve Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler 2 Ege Üniversitesi KBB Anabilim Dalı-İzmir

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Uluslar arası Rinoplasty ve fasiyal plastik cerrahide son gelişmeler-II

2006: 2.Ulusal Rinoloji Kongresi -İstanbul

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 19. Akademik Hafta Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler

2005:Rhinoplasti ve Fasiyal Plastik Cerrahide son gelişmeler Ege Üniversitesi- İzmir

28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi - Antalya

2004:1.Masterclass Sempozyomu 3.Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavra Uygulamalı Diseksiyon Kursu

Uludağ KBB Günleri Otorinolarengoloji'de Multidisipliner Yaklaşımlar

İstanbul Üniversitesi Cerrhpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 17. Akademik Haftası

Rhinoistanbul-20. Congress of the Europen Rhinilogic Society and 23. Congress of ISIAN

2003: International Istanbul Otorhinolarengoloji Meeting-2003 Istanbul- Turkey

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Türk Rinoloji Derneği- Fonksiyonel Endoskopik Sinüs cerrahisi uygulamalı kursu

Türk KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 1.Akademi Toplantısı

2002:Uludağ 2002 KBB günleri Otitis Media Bugün

17. Akademik hafta KBB de enfeksiyon hastalıkları

2001: 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

1. Türk Yunan Otolarengoloji Derneği Sempozyomu, 1. JointMeeting of Turkish Otorhinolarengology & Head and Neck Surgery Society and Amerikan Academy of Otolaryngology & Head and Neck Surgery (Antalya)

2000: 16.Akademik hafta, Ağız ve Tükrük Bezi Hastalıklarına Multidisipliner Yaklaşım
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri-Solunum Yolu Enfeksiyonları

Larengoloji Derneği III. Kongresi, Larenks Kanser Cerrahisinin Bugünü

1998: Acil Tıp Derneği, Acil Olgularda Tanı Ve Tedavi konulu Mezuniyet Sonrası Eğitim programı

 


Yayınlanmış Eserleri

 

Karaman E, Altuğ T, Enver Ö, Banitahmaseb A, Edizer D.T., Göksel. S. Periferik sinir invazyonu yapan parotis pleomorfik adenomu: Olgu sunumu.Turk Arch Otolaryngol, 2006; 44(1):34-37

 

Banitahmaseb A,Karaman E, Özdoğan A, Banitahmaseb E, Dervişoğlu S. Multipl Simetrik Lipomatozis: Olgu sunumu. Turk Arch Otolaryngol, 2005;43(1): 48-54

 

Iscimen A, Engin B, Banitahmaseb A, Banitahmaseb E

 

Aphthous ulcers may appear after general anesthesia due to intubation

 

Abstracts of 13. Congress of the EADV 2004; 18(s2):136-192.

 

Dereköylü L, Çanakçıoğlu S, Mamak A, Güvenç MG, Banitahmaseb A. Nazal polipozisli hastalarda yaşam kalitesinin SF- 36 ile ölçülmesi, klinik ve laboratuvar verilerle değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz İhtisas dergisi 2003; 11:72-79

 

İnci E, Mamak A, Güçlü E, Güvenç MG, Banitahmaseb A, Yılmaz S. Ani işitme kayıplarında risk faktörleri .Türk Otolarengoloji Arşivi2003;41:151-158.

 

Banitahmaseb A, Güvenç G, İnci E, Korkut N, Banitahmaseb E. Aurikulada Anjiolenfoid Hiperplazi: Olgu sunumu. XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya ,4-9 Ekim 2003

 

Karaman E, Öktem F, Yüksel S, Banitahmaseb A, Acıoğlu E, Uygun N. Kikuchi- Fujimoto hastalığı: Olgu sunumu.Türk Otolaringoloji Arşivi,2003; 41(4):220-223.

 

Banitahmaseb A, Korkut N, Banitahmaseb EK. Effüzyolu Otitis Mediası olan çocuklarda nazal eozinofilinin patogenezi, 27. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4-9 Ekim Antalya.

 

Kalekoğlu N, Yener M, Ada M, Banitahmaseb A, Ramazanoğlu R, Parotis Bezinde Miyeloepitelyal Sialadenit (MESA) zemininde gelişen Monositoid B hücreli lenfoma : Olgu sunumu

 

 

Kitap Çevirileri: Baş ve Boyun Cerrahi Anatomisi, Nobel 2002, Çeviri Editörü : Cansız H.(Surgical Anatomy of the Head  and Neck. 2001 Lippincott Williams. Ed: Janfaza P). Bölüm 11: Boyun Anatomisi

 

 

Tıbbi İlgi Alanları
 

 

Çocuk Kulak, Burun, Boğaz

 

Burun Estetiği, anti-aging ve detox uygulamaları, iplikle yüz germe , botox, dolgu uygulamaları.

 

Burun Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Cerrahisi

 

Allerjik Rinit, Allerjik Hastalıklar

 

Sinüzit ve Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi

 

Horlama ve Uyku Apnesinin Tanı ve  Cerrahi Tedavisi

 

Uyku Apnesine Holistik Yaklaşım ve Obesite Tedavisi

 

Gastroözefajeal Reflü ve Larengofarengeal Reflü

 

Ses Hastalıkları

 

Baş Ağrısı, trigeminal nöralji, rinpjenik baş ağrıları

 

Burun ve Paranazal Sinüs Kökenli Baş Ağrılarının Tanı ve Tedavisi

 

Çocuklarda efüzyonlu otitis media ve allerjik Hastalıklar ile Olan İlişkisi

 

Baş-Boyun Cerrahisi, Baş ve Boyun Bölgesinde Ortaya Çıkan Kitleler, Tümörlerin Tanı ve Tedavisi